• Додаткова інформація стосовно зборів 2019

    Шановний акціонер! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» повідомляє про зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», 64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Вторчерметівська,…

  • Особлива інформація 28.03.2019

    Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 29.03.2019 (дата реєстрації емітентом електронного документа) N 79 (вихідний реєстраційний номер електронного документа) Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого…

  • Підприємство ПрАТ “Балаклійське хлібоприймальне підприємство”

    Приватне акціонерне товариство “Балаклійське хлібоприймальне підприємство” – потужне багатопрофільне підприємство з багатою історією та великими перспективами у майбутньому. До складу підприємства входять комплекси по рослинництву, по тваринництву, млиновий комплекс, хлібзавод та елеваторний комплекс з повною інфраструктурою. Сучасне…