Загальні збори акціонерів 2020

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

 СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ  ЗБОРАХ

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства  «Балаклійське хлібоприймальне підприємство”, які відбудуться 23.04.2020 р.:
Загальна кількість акцій станом на 16.04.2020р. 12 400 000 штук простих іменних акцій;

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 16.04.2020 р. – 11779680 штук простих іменних акцій

 

Голова правління ПРАТ «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХПП»

(00956460)