п.4 ст. 35 ЗУ “Про акціонерні товариства”

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

 СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ

 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

Загальна кількість акцій станом на 12.03.2018 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХПП», які відбудуться 23 квітня 2018 року: 12 400 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 12.03.2018 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХПП», які відбудуться 23 квітня 2018 року: 11 779 680 штук.

        Голова правління ПРАТ «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХПП»

(00956460)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР

(ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Для участі у Річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХПП», які відбудуться    23 квітня 2018 року для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ що посвідчує особу). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХПП» одному або декільком своїм представникам.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХПП» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

 

      Голова правління  ПрАТ «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХПП»

 (00956460)