Установчі документи та реквізити

Установчі документи

Реквізити для резидентів України

 

ПрАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство»
Україна 64200, Харківська обл., м.Балаклія, вул.Вторчерметівська, 1
Код ЄДРПОУ  00956460
Р/р  2600312982 в ПАТ «МЕГАБАНК» м.Харків
МФО   351629
ІПН   009564620016
Витяг з реєстру платників ПДВ № 1720014500020
тел./факс   +38(05749)24313
e-mail: info@hpp.com.ua
сайт:http://hpp.com.ua
Є платником єдиного податку 4 група
Голова правління – Мартинов Павло Вікторович Діє на підставі статуту

Реквізити для нерезидентів України

 

PJSC “Balakliiske khlibopryimalne pidpryiemstvo”
Ukraine, 64200, Kharkov region, city Balakliya, street Vtorchermetovskaya, 1
Account 260048402757
Beneficiaries bank:
MEGABANK PJSC
Address: 30 Artema Str., Kharkiv 61002, Ukraine
SWIFT: DBBK UA 2K
Correspondent account: 04407027
Correspondent bank: Deutsche Bank Trust Company Americas
New York
SWIFT: BKTR US 33
phone number: +38(05749)24313
e-mail: info@hpp.com.ua
site: http://hpp.com.ua
Is the payer of the single tax group 4
The Chairman of the Board – Martynov Pavlo
Acting under the Charter

Скачати реквізити

Телефонуйте нам, пишіть нам, дізнайтеся про нас та нашу продукцію більше!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *